Betere medicatie voor honden met lymfeklierkanker

Closed

 

Maligne lymfoom (lymfeklierkanker) is een van de meest voorkomende kankervormen bij de hond. Jaarlijks krijgen meer dan 100 per 100.000 honden deze ziekte. Zonder therapie is de overlevingstijd van een hond met lymfeklierkanker helaas erg kort, vaak niet meer dan 3 maanden.

Gelukkig valt deze vorm van kanker bij behandeling in de meest gevallen goed te controleren. In het verleden werd vaak het middel E-Coli L-asparaginase ingezet, maar dit middel is van de markt gehaald. 

Het enig verkrijgbaar en betaalbaar alternatief is dan ook het middel PEG-L-asparaginase. Alhoewel PEG-L-asparaginase in principe een effectief medicijn is, met een geringe toxiciteit, is de juiste dosering van dit middel nog steeds niet uitgezocht.  

 

PEG-L-asparaginase met corticosteroïden nog effectiever?  

 

PEG-L-asparaginase is in principe een belangrijk medicijn bij de behandeling van maligne lymfomen bij de hond, met geringe toxiciteit en hoge effectiviteit. Echter, asparaginase is een lichaamsvreemd eiwit, waardoor de productie van antilichamen tegen juist de asparaginase kan worden opgewekt. Door deze antilichamen wordt de werkingsduur van PEG-L-asparaginase wederom sterk beperkt en bestaat er daarnaast de kans op allergische reacties - allemaal niet wenselijk tijdens een behandeltraject tegen kanker!

Het toedienen van corticosteroïden tegelijkertijd met PEG-L-asparaginase zou deze antilichaamvorming kunnen remmen, waardoor de effectiviteit van dit medicijn zou toenemen.

In dit onderzoek willen de dierenartsen-oncologen van de faculteit Diergeneeskunde nagaan of gelijktijdig toedienen van corticosteroïden de vorming van antilichamen kan onderdrukken. Bij positief resultaat zou hierdoor een grotere groep honden langduriger met PEG-L-asparaginase behandeld kunnen worden.  

  

Help je mee? 

 

Bij goed resultaat kunnen meer honden met PEG-L-asparaginase behandeld worden wat minder toxisch is dan de gangbare cytostatica en minder gevaarlijk is (lees potentieel kankerverwekkend en reprotoxisch) voor de omgeving en natuurlijk ook de eigenaar.

Daarnaast zou PEG-L-asparaginase gebruikt kunnen worden in situaties waarin de tumor resistent is geworden tegen de gangbare chemotherapie. Dit zal leiden tot een betere kwaliteit van leven van de hond met lymfeklierkanker. 

Met jouw bijdrage kunnen wij werken aan betere medicatie voor honden met lymfeklierkanker. 

Samen krijgen we kanker klein!