Een lineaire versneller tegen kanker

Afgesloten

 

De Amerikaanse Bulldog pup Bandito was pas 4 maanden oud toen hij werd gediagnosticeerd met een papillifeer plaveiselcelcarcinoom, één van de verschillende vormen van kanker in de mondholte. Tumoren die helaas frequent voorkomen. 

Een dergelijke tumor wordt normaliter chirurgisch behandeld, waarbij niet alleen de tumor maar vaak ook het boven- of onderkaakbot verwijderd wordt. Bij een jonge hond zoals Bandito zou dit geleid hebben tot veel problemen in de toekomst.

Gelukkig kon Bandito een radiotherapeutisch traject ondergaan. De tumor werd succesvol behandeld en de kaak van Bandito gespaard!

 

Bij sommige vormen van kanker is bestraling (met een lineaire versneller) de enige manier om kanker effectief te bestrijden. Met name bij kankervormen die operatief niet (volledig) te verwijderen zijn, is bestraling (radiotherapie) van groot belang. 

Om radiotherapie uit te kunnen voeren en hiermee alle behandelingsmogelijkheden tegen kanker bij dieren aan te kunnen bieden, heeft de faculteit Diergeneeskunde in 2009 een lineaire versneller aangeschaft en de nodige infrastructuur ingericht, waaronder een speciale bunker. Deze versneller was sinds 2010 operationeel. Vanaf dat moment was de faculteit de enige plaats in Nederland waar dieren terecht kunnen voor bestraling met een lineaire versneller tegen kanker. Dit is nog steeds het geval. 

 

Een nieuwe versneller

 

In 2019 was de lineaire versneller toe aan vervanging; een enorme kostenpost die de faculteit Diergeneeskunde zelf niet kon opbrengen. Dieren met kanker zouden in Nederland niet langer radiotherapeutisch behandeld kunnen worden.

Om dit te voorkomen, hebben de firma Elekta, het UMC Utrecht, het LUMC Leiden, Stichting Het Waardige Dier, Stichting Abri voor Dieren, Stichting D.O.G. en Stichting DierenLot de handen ineengeslagen. Dankzij hun steun en inzet staat er sinds september 2020 wederom een lineaire versneller. 

 

Behandeling met een lineaire versneller

 

Een standaardbehandeling met een lineaire versneller bij mensen houdt vaak in dat er maar liefst 35 keer bestraalt moet worden. Bij dieren is dit in de afgelopen jaren teruggebracht naar 16 keer, waarbij aangetoond kon worden dat de effectiviteit hetzelfde bleef, maar de bijwerkingen juist minder werden.

Maar bestralingen blijven alsnog zeer belastend voor de patiënt. In de humane radiotherapie wordt inmiddels gewerkt aan een behandelingstraject met een nog kleinere frequentie en tegelijkertijd hogere dosering, om hiermee de bijwerkingen nog verder te beperken. Voor dieren is de belasting van een bestralingstraject nog zwaarder, omdat ze elke keer dat ze een bestraling ondergaan, onder narcose moeten worden gebracht.

Maar dankzij de nieuwe versneller inclusief geavanceerde software kunnen onze dierenartsen de straling beter richten en hiermee toe naar minder bestralingseenheden, van 16 naar 10 keer per behandeling. Op deze manier kunnen ze dieren met kanker nog beter helpen. 

  

Help je mee? 

 

We zijn onwijs blij en dankbaar met onze nieuwe versneller! Maar tegelijkertijd kijken we naar de toekomst...   

Over een aantal jaar willen wij toe naar een systeem waarbij we een CT-scanner direct koppelen aan de versneller. Hierdoor kunnen we nog nauwkeuriger bestralen waardoor er nóg minder behandelingen nodig zijn.

Help mee en maak met jouw donatie nog betere behandelingen bij dieren met kanker mogelijk.