Team Diergeneeskunde

Kilometer voor kilometer krijgen we kanker klein
from €10,000 (8%)
Together, we've covered 5.217 km

 

Kanker is doodsoorzaak nummer 1, bij mensen en bij dieren. Daar moet verandering in komen! Op Dierendag op 4 oktober 2020 starten we met de publiekscampagne “Kilometer voor kilometer krijgen we kanker klein”.  

 

Samen met dierenliefhebbers in Nederland willen wij meer onderzoek en betere behandelingen tegen kanker bij dieren en mensen mogelijk maken. Dit door zo veel mogelijk kilometers te wandelen, te hardlopen of te fietsen, allemaal op routes naar keuze in de vorm van een dier. 

 

Met ons team bestaand uit hardlopende dierenartsen, fietsende onderzoekers, en heel veel sportieve collega's willen we vele dierliefhebbers motiveren om kilometers te maken om aandacht te vragen én geld in te zamelen voor meer onderzoek en betere behandeling tegen kanker bij dier en mens! Allemaal in routes in de vorm van een dier!